Esoterische Astrologie
Kijk ook eens onder de links in deze kolom. Je vindt er artikelen over astrologie, verwijzingen naar andere sites, maar ook wat ik hier nog meer onthul over esoterische astrologie als gids in je leven.


Astrologie en esoterie


Astrologie is meer dan een serie technieken. Het is een manier van denken die je leven verandert. Zeker wanneer je dat op een creatieve manier doet, zoals je hier kunt leren.


astrologie

Astrologie menu en verwijzingen


Wat is Astrologie


e-mail cursus Astrologie in het dagelijks leven: praktische Esoterie leerweg naar liefde en geluk...Astrologie: de 12 Poorten naar geluk
Er zijn veel boeken geschreven over astrologie en er zijn veel cursussen over astrologie en horoscopen. Daarin gaat het voor een belangrijk deel over de techniek van de astrologie, rekenen, waardoor het meestal niet goed te volgen is voor wie alleen als leek in astrologie geinteresseerd is. Je zou haast denken dat berekenen van horoscopen het belangrijkste is wat de astrologie te bieden heeft. Toch is dat helemaal niet zo. Het belangrijkste wat de astrologie te bieden heeft, is het astrologisch denken. Deze cursus astrologie gaat uitsluitend over astrologisch denken: dit denken verandert je leven, dat is zeker.
Astrologie en Sterrenbeelden: de 12 principes
Astrologie stelt o.a. dat alles uit 12 delen bestaat. Ieder proces, maar ook ieder geheel, innerlijk of uiterlijk. Hoe je het astrologsich denken op processen kunt toepassen, heb ik uitgewerkt in mijn boek "Astrologie Leren, deel 1" ( Servire, 1986 ). Alles, ook het innerlijk leven berust volgens de astrologie op 12 principes. Je zou kunnen zeggen: het gebouw van je leven heeft 12 vertrekken. Die vertrekken en de samenhang daartussen krijg je hier te zien. Het gaat dan bij voorbeeld over het belang van je Ik, het belang van je lichaam, van je partner, van delen met een ander, van denken. Steeds vanuit de vraag: Hoe speelt dat een rol in mijn dagelijks leven? Ik behandel dus geen mooie en abstracte theorieën die nergens op slaan. Alle ideeën die niet in de praktijk toepasbaar zijn, zijn leugens of op zijn minst tijdverspilling.
Astrologie voor iedereen
Ik vertaal de kern van het astrologisch denken steeds in een serie practische vragen aan de hand waarvan je je eigen situatie kunt testen. Als proef op de som geef ik steeds bij ieder principe als samenvatting het portret van een kind dat dat principe in sterke mate naar buiten brengt.

Door dit alles is dit een cursus astrologie die geschreven is voor iedereen. Het brengt het nuttige van de astrologie en laat de techniek en de details over aan de specialisten.
Voor wie
Deze leerweg leert je eenheid aanbrengen in jezelf, en wijst je daardoor de weg naar geluk; hij is voor iedereen die inzicht wil krijgen in zichzelf en die daarbij gebruik wil maken van de oudste kennis die de mens over zichzelf heeft, en wel op een manier dat je er in de dagelijkse praktijk iets aan hebt. Tot die dagelijkse praktijk behoort ook de opvoeding van kinderen.
gratis cursus Astrologie + email cursus astrologie in het dagelijks leven


Je kunt op twee manieren profijt hebben van astrolgie in je dagelijks leven: je volgt:
  • De cursus psychologische astrologie
  • De cursus gezond zijn gezond blijven: de 12 astrologische principes in het dagelijks leven
  • De cursus Karakter en Liefde: astrologie en relaties
Wil je de cursus psychologische astrologie doen dan begin je met het gratis gedeelte gratis cursus psychologische astrologie onder deze link. Daarin staat alles beschreven in helder Nederlands.

Wil je de cursus "gezond zijn gezond blijven: de 12 astrologische principes" volgen vraag dan de gratis eerste les op: Geen gewone astrologie, maar esoterische astrologie in alledaagse Nederlands, direct toepasbaar op je eigen leven en dat van je geliefden.

Wil je de cursus "Karakter en Liefde" gaan volgen begin dan met de gratis cursus Astrologie en Liefde onder deze link
eXTReMe Tracker