Numerologie en Esoterie:

Kijk ook eens onder de links in deze kolom. Je vindt er artikelen over numerologie, verwijzingen naar andere sites, maar ook wat ik hier nog meer onthul over de numerologie als gids in je leven.

Numerologie linksite

numerologie en esoterie

numerologie is meer dan een serie technieken om getallen te berekenen en voorspellingen te doen. Het is een manier van denken die je leven verandert. Zeker wanneer je dat op een creatieve manier doet, zoals je hier kunt leren.
numerologie menu en verwijzingen
Wat is numerologie


Betekenis namen

Je naam is wellicht het meest persoonlijke wat je hebt, het is in ieder geval het krachtigste instrument om je lot en levensloop te bepalen en te veranderen. De geschiedenis kent dramatische voorbeelden daarvan.

What is in a name?: Veel meer dan je denkt

In het toneelstuk Romeo en Julia van Shakespeare komt de volgende opmerking over de betekenis van namen voor waarvan iedereen het eerste gedeelte kent:

  • wat is een naam dan helemaal? [What's in a name?]
  • en daarna volgt, wat iedereen meestal vergeet het volgende:
  • ruikt een roos niet meer naar roos bij een andere naam?" [ What we call a rose by any other name would smell as sweet ]

Volgens Shakespeare heeft een naam geen betekenis, het zijn zomaar wat letters op een rijtje, het gaat om de dingen, niet om de namen. Zoals zoveel schrijvers ontbrak het dit literaire genie aan diepere kennis en was hij vooral uit op het weergeven van de buitenkant. Laten we de Shakespeare spreuk eens toepassen in de praktijk van alledag. Het is Valentijnsdag en in plaats van een bosjes rozen bestel ik een bosje varkens, de naam doet immers niet ter zake.

Nu voorspelt Shakespeare dat iedereen roept "Wat ruikt het hier lekker naar rozen!" als ik met mijn bosje varkens aankom.

Wie niet snel heeft doorgeclickt bij de onzin die hier staat komt nu tot de conclusie dat een naam wellicht toch meer is dan een rijtje letters; hoe het zit is niet duidelijk. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat verandering van naam gepaard ging met verandering van leven en levensgeluk. Om een paar voorbeelden ter geven

Napoleon

Napoleon heette van huisuit Buonaparte en was extreem succesvol zolang hij die naam gebruikte. Op een gegeven moment kwam hij op het onzalige idee dat hij Bonaparte moest heten: vanaf dat moment was het uit met zijn succes. En wij herinneren ons nu allemaal de oorlogszuchtige figuur Bonaparte die stierf op een eiland. Wat zei die beroemde dichter ook weer? Toeval toeval roept de wetenschapsman; goed dan nog een voorbeeld uit het gewone leven.

Er was eens een vrouw die dacht: Om hoger op de maatschappelijke ladder te komen moet ik een man aan de haak zien te slaan die creatief en intelligent is. Uit de meisjesnaam van de vrouw kon worden opgemaakt dat ze op eigen kracht inderdaad niet zo snel zou opklimmen. Ze trouwde een man met veel perspectief en inderdaad haar status klom en klom. Toch was ze niet gelukkig. De naamanalyse gaf het volgende aan: de man in kwestie voegde behalve status ook een spirituele dimensie toe en was zelf niet in status maar juist in die andere dimensie geinteresseerd. Pas een scheiding bracht de vrouw zover dat ze haar eigen status ging opbouwen.

numerologie astrologie praktische westerse esoterie naamhoroscoop esoterische technieken

Gebruikte Numerologie-Systemen

We gebruiken een veelvoud van numerologische systemen


  • 1-9: klassiek Pythagorese Numerologie
  • 1-22: klassiek westers, verborgen in de major arcana van de tarot
  • 1-52: klassiek westers + asteeks
  • 4x13: veel onbewust gebruikte, meest verspreide westerse numerologie + verborgen in de minor arcana van de tarot
  • 3x10: decanaat-numerologie verbonden met klassiek Pythagorese en astrologie
  • De wet van 10: planeet-numerologie: de geheime numerologische betekenis van de planeten
  • Kaballa: Hebreeuwse numerologie

Berekenen de basis principes

Het basisprincipe bij het berekenen van de diepere betekenis van je naam luidt: geef aan iedere letter een getalwaarde en pas vervolgens de optel- en reduceertechnieken van de numerologie toe. Daarbij kent ieder systeem zijn eigen omzettingen van letter naar getal, waardoor je je naam uit verschillende hoeken kunt bekijken.
Tabel Westerse Letteromzetting

Voorbeeld Naam: Maxima wordt 7

getal letter1 letter2 letter3
1 a j s
2 b k t
3 u c l
4 d m v
5 e n w
6 o f x
7 y g p
8 h q z
9 i r

Voorbeeld Maxima
Naam letter getal totaal
Maxima M 4 4
a 1 5
x 6 11
i 9 20
m 4 24
a 1 25
25 2+ 5 =7

Extra uitwerkingen: Hebreeuwse numerologie: Kiezen we een naam? Doet je naam niet ter zake? Maakt het niet uit hoe het beestje heet?

Als voorbeeld bekijken we de veel voorkomende namen die zijn afgeleid van Adrianus/ Adriana.

Ad, Adri, Adriaan, Adrian, Adrie, Adriënne, Adry: normale wetenschappelijke betekenis: "afkomstig uit Adria dofzwart, donker."

Naam betekenis Hebreeuws numerologie /orakel
Adrianus kunst liefde passie intelligentie veel kinderen
Adriana gunsten roem eer geniale ideeen
Ad geluk fortuin macht
Adri onopmerkzaam afflictie vergissing overhaast gul macht
Adriaan zie Adriana
Adrian harmonie gezondheid gunsten roem eer
Adrie afflictie pijn verdriet aanslag
Adrienne zie Adri + lang leven na ziekte
Adry kunst liefde passie fortuin lang leven na ziekte

B[u]onaparte en Arrafat

Naam betekenis Hebreeuws numerologie /orakel
Buonaparte uitverkoren eer formaat bruiloft beroemd aanslag pijn
Bonaparte brandend beroemd aanslag pijn
Arrafat gebrek aan besluitkracht weduwnaar pijn moordaanslag asiel verbanning

Voorbeelden: numeroscoop van bekende Nederlanders

Onder het menupunt voorbeelden op de indexpagina publiceren we de numerologische gegevens van bekende Nederlanders naar aanleiding van de gegevens die ze over zichzelf verstrekken in de pers. Wie geïnteresseerd is keert steeds terug om deze rubriek te volgen: het is wel zo'n slim idee om deze pagina even onder je favorieten te reserveren via de click onderaan deze pagina naast "Index".
Je eigen numeroscoop

Onder het menupunten numeroscoop of numerologie consult of cursus numerologie kun je de betekenis van je getallen ervaren.