Liefde en Geluk::
Kijk ook eens onder de links in deze kolom. Je vindt er artikelen en verwijzingen naar andere sites van mensen die op dezelfde manier in het leven staan.

Artikelen


Hoe gebruik je zon/maansverduisteringen?
Esoterie wat is dat?


Esoterie: esoterisch denken"Esoterisch denken", die term klinkt moeilijk of mysterieus, maar wie bedenkt dat ons gewone alledaagse denken "exoterisch denken" wordt genoemd, zal beseffen dat esoterisch denken gewoon denken is.

Het verschil tussen het denken waar we gewend aan zijn en esoterisch denken is het uitgangspunt.

Stellingen exoterisch

 • Een kind heeft zijn bestaan te danken aan zijn ouders
 • Ouders bepalen wanneer ze een kind nemen [creëren]
 • Het karakter van het kind wordt gevormd door de opvoeding
 • De maatschappelijke omstandigheden bepalen naast de opvoeding of een kind goed terecht komt, c.q. gelukkig is
 • De ouders en de maatschappij kunnen verantwoordelijk gesteld worden wanneer er iets misgaat met het kind
Dit is een demonstratie van onze normale manier van denken als het gaat over het ontstaan en opgroeien van een nieuwe wereldburger.

Aan deze manier van denken hebben we veel te danken: in het ideale geval een perfect ingerichte maatschappij, waar voor iedereen even veel kansen gecreëerd worden. Zoals we allen weten is er nog veel inspanning nodig om een dergelijke maatschappij ook overal te doen ontstaan. Velen steken er oprecht hun beste talenten in om dit ideaal te verwezenlijken.

Wie zich compleet en zonder voorbehoud kan vinden in de geschetste manier van denken, heeft nog belangrijk werk te doen op het gebied waar deze manier van denken voor nodig is. Zijn/haar idealisme is van groot belang en zeer noodzakelijk.

Deze persoon zou er goed aan doen deze site verder te laten voor wat hij is. De gedachten op deze site zouden slechts tot verwarring leiden en aan verwarring is geen behoefte.

Anders gezegd: Schoenmaker blijft bij je leest en meen niet dat esoterisch denken superieur is aan ander denken.
Esoterisch denken: de werkelijkheid is binnen mezelf

Stellingen esoterisch

 • Een ziel bestaat voordat hij een aardse vorm kiest
 • Een ziel kiest de lessen die hij wil leren op aards niveau
 • Bij die lessen horen de beelden die de ouders het kind op het moment van geboorte aanreiken, zonder dat ze dat beseffen
 • Het karakter van het kind is aanwezig op het moment van geboorte en bepaalt de lessen die geleerd moeten worden: het karakter is het lot
 • De maatschappelijke omstandigheden zijn eveneens een afgeleide van de keuze van de ziel
 • De nieuw geboren mens is verantwoordelijk voor het omgaan met de ervaringen in het leven
Kortom: niet het wat, maar het hoe is van belang in het esoterisch denken.

Wie zich voelt aangetrokken tot deze stellingen en wil zien hoe dat uitpakt in het gewone leven van alledag, nodig ik uit het boek: Leven kun je Leren te bestellen.

Kortom: de eerste stap voor wie maximaal profijt wil hebben van deze site is de lectuur van:

Leven kun je leren

ISBN 90-72540-26-3 van Dr Martin Boot Inhoudsopgave Leven kun je Leren: click hier

U kunt het boek desgewenst voor 16,= bestellen via e-mail als u hier clickt
Voor andere boeken, ook het boek Esoterisch Denken, volg deze link