esoterie
astrologie
tarot
numerologie
levensles
Bewustwording, je Levensles, Liefde en Geluk:


Kijk ook eens onder de links in deze kolom. Je vindt er artikelen over bewustwording, de levensles en verwijzingen naar andere sites van mensen die op dezelfde manier in het leven staan.


Artikelen

Hoe gebruik je zon/maansverduisteringen?


Esoterie wat is dat?


astrologie op zielsniveau

Gratis cursus astrologie / Levensles


horoscoop


Esoterie gaat over bewustwording: je levensles, de zin van het aardse leven:

Bewustwording hoe komt een mens daartoe? Bewustwording gaat niet vanzelf, het overkomt je niet. Je bent de weg kwijt en zoekt de rode draad in je leven: de draad die je brengt naar harmonie, geluk en liefde. Geluk, liefde en harmonie zijn niet zomaar je deel: het vereist levenskunt en inzicht in het leven; in de opgave, de levensles die nu voor je op tafel ligt, zonder dat je je daar van bewust bent. Zodra je inzicht hebt in je levensles heb je die draad te pakken en verander je je karakter en je lot.

Esoterie: wat is dat?

Esoterie is de wetenschap die zich bezighoudt met de zin van het leven, met de betekenis van levenservaringen. Esoterie is de wetenschap van bewustzijn. Bewustzijn is iets dat zich steeds uitbreidt, net zoals gewone wetenschappelijke kennis steeds toeneemt. De esoterie gebruik je naast en en samenwerking met de gewone wetenschap, tenminste als je begrepen hebt hoe het leven in elkaar zit.

Je zou ook twee ouderwetse termen kunnen gebruiken: lichaam en ziel. Lichaam is dan de stoffelijke, tastbare, kwantificeerbare werkelijkheid en de ziel is dan de niet stoffelijke, niet kwantificeerbare werkelijkheid, het kwaliteitsaspect van de werkelijkheid. Jij bent niet je lichaam, jij bent jij en wat dat is weet alleen jij, niemand anders.

Net zoals je lichaam floreert, mooier en sterker wordt bij de juiste verzorging en aandacht, net zo wordt je bewustzijn van je ziel sterker. Er is dus een verschil tussen lichaam en ziel: je ziel wordt bij de juiste aandacht niet sterker of mooier, maar je bewustzijn neemt toe: vandaar dus bewustwording. je bewustzijn kan steeds verder toenemen: bewustwording is een doorlopend procesvan ontwikkeling en beweging. De esoterie reikt je de instrumenten aan, waarmee je je bewustzijn kunt vergroten, waarmee je het contact met je ziel kunt vergroten, waarmee je harmonie, geluk en liefde in je leven kunt vergroten.

Je zou het ook anders kunnen zeggen: je ziel is aangesloten op de werkelijkheid en "weet" alles al, jij bent bezig stap voor stap naar dat weten toe te groeien. Op zielsniveau is alle kennis en alle weten er al, jij [en ik !] moet daar naar toe groeien. Dat is om te beginnen de levensles die wij allemaal met elkaar gemeen hebben.


Bewustwording: wat is dat?

Dat groeien naar het weten van je ziel heet bewustwording: je wordt je bewust van je ziel. In de astrologie is daar een prachtig symbool voor in het teken Tweelingen. Dat verbeeldt de zogenoemde twee broeders: de sterfelijke die langzaam maar zeker in kracht en licht afneemt en de onsterfelijke die langzaam maar zeker in licht en kracht toeneemt. Bewustwording via deze symboliek .. lees hier verder


Je Levensles: wat is dat?

Ieder mens werkt aan de ontsluiting van zijn/haar ziel, de een bewust, de meesten onbewust en hoe onbewuster je werkt aan dit proces, hoe afhankelijker je bent van je omstandigheden, hoe ongelukkiger en meer onvoldaan ook. De levensles is persoonlijk: lees hier verder liefde.
AstroBoot Horoscopen je echte horoscoop gratis


AstrologieLiefde en Geluk Harmonie Esoterische astrologie